Í Flóanum

Færslur: 2010 Október

31.10.2010 07:31

Vígsluhátíð

Á föstudaginn var vígsluhátíð fyrir nýju viðbygginguna við Flóaskóla haldin. Íbúar sveitarfélagsins og aðrir velunnarar skólans fölmenntu.  Fólk var í hátíðarskapi.

Margrét sveitastjóri stjórnaði samkomunni. Flutt voru ávörp og nemendur skólans voru með tónlistaratriði þess á milli. Boðið var upp á kaffiveitingar og gestum gafst kostur á að fara um skólan og skoða bygginguna.

Elín Höskuldsdóttir formaður fræðslunefndar rakti aðdraganda þess að ráðist er í þessa stækkun á skólanum.  Hún rakti þessa sögu allt frá því að ákvörðun var tekin um að sameina þrjá fámenna skóla í Flóanum í einn skóla og hvernig fræðsluyfirvöld á svæðinu og íbúar svæðisins unnu saman að þeirri ákvörðun.  Hún sagði frá íbúaþingi sem fræðslunefnd hélt vorið 2008 þar sem skýr vilji kom fram um að stofna unglingadeild við Flóaskóla og gera hann að heildstæðum grunnskóla fyrir alla 10 bekkina.

Kristín Sigurðardóttir skólastjóri sagði m.a. í sínu ávarpi frá því hvernig skólastarfið í Flóaskóla hefur vaxið og dafnað. Hún sagði frá því hvernig samfélagið og skólinn vinna saman að menntun og uppeldi barnanna  og unglinganna. Hún lýsti þeirri aðsöðu sem skólinn bjó við og þeirri breytingu á aðstöðu bæði kennara og nemenda sem viðbyggingin  hefur í för með sér.Sjálfur flutti ég eftirfarandi ávarp:

Góðir gestir, gleðilega hátíð

Það er vissulega tilefni til þess að halda  hátíð í dag þegar við vígjum  þessa viðbyggingu hér við Flóaskóla.

Það var stór ákvörðun hjá sveitarfélaginu Flóahrepp að ráðasta í jafn viðamikla framkvæmd eins og þessi viðbygging er. Íbúaþróun hér síðustu ár hefur verið með þeim hætti að skólahúsnæðið var orðið of lítið og þrengsli nemenda og starfsmanna voru orðin mikil með þeirri starfsemi sam hér var þ.e. 1. til 7. bekkur grunnskólans

Það sýndi bæði metnað og þor íbúa sveitarfélagsins að vilja stækka skólan meira og starfrækja hér skóla fyrir alla bekki grunnskólans. Til þess að meta möguleika Flóahrepps á að fara í þessar breytingar skipaði sveitarstjórn stýrihóp í byrjun sumars 2008 sem hafði það verkefni að gera þarfagreiningu og vinna tillögur að staðsetningu og fyrirkomulagi við uppbyggingu skólamála í sveitarfélaginu.

Stýrihópurinn lét gera úttekt á þeim byggingum sem fyrir voru á svæðinu með tillit til þess hvernig þær gætu nýst sem best í framtíðinni. Sérstaklega var horft til þess hvort það borgaði sig að breyta eldri byggingum á einhvern hátt m.a.elsta skólahúsnæðinu og  félagsheimilinu Þjórsárveri svo þær byggingar nýttust betur fyrir skólastarfið.

Niðurstaðan úr þessari vinnu var að hagkvæmast væri og best að nýta eldri byggingarnar nánast lítið breyttar en leggja áherslu á að byggja við það sem upp á vantar. Vegna aðstæðna á svæðinu og með framtíðarnýtingu þess í huga fyrir skóla- og íþróttastarfsemi var lagt til að reisa viðbyggingu á tveimur hæðum við skólann samtals um 1100 fermetra.

Þessi undirbúningsvinna var að mínu mati mjög vel unnin og grundvöllur að því hvað hér hefur gengið hratt og vel að koma þessarri bygginu upp og í notkunn. Strax í upphafi þessara vinnu var gengið út frá því að nýta allt fjármagn sem í uppbyggingu færi sem allra best fyrir þá starfsemi sem fram á að fara í skólanum.

Á grundvelli þessa undirbúning var leitað eftir verðhugmyndum í hönnun viðbyggingu. Jón Friðrik Matthíasson hjá teikistofunni M2 var ráðinn í verkið. Jón Friðrik var mjög áhugasamur fyrir markmiðum okkar og hefur hannað hér glæsilegan skóla sem reyndist hagkvæmur í byggingu.

Strax og frumhönnun var tilbúin auglýsti Flóahreppur eftir samstarfsaðilum meðal byggingaverktaka. Hugmyndin með því var að leita eftir þeirra hugmyndum um hvernig hagkvæmast og best væri að byggja. Nokkur fjöldi verktaka lagði fram verðhugmyndir og tillögur að byggingaefni og á grundvelli þeirra var gengið til samninga við verktakafyrirtækið Smíðanda.

Það var sem sagt ekki farin hin hefðbundna útboðsleið. Markmiðið með því var fyrst og fremst að leiða alla aðila sem fyrst að borðinu og gera allt verkefnið að samstarfsverkefni allra þ.e. bæði hönnuða, verktaka og verkkaupa. Þannig var verkinu ekki stillt þannig upp að verktakinn vinni verkið á grundvelli útboðsgagna sem verkkaupinn kaupir hjá einhverjum hönnuðum heldur er verkið unnið á grundvelli byggingalýsingar sem í reynd var samningatriði milli verktaka og verkkaupa og þeir báðir sáttir við. 

Framkvæmdir hófust í byjun ágúst 2009 þegar Kristín skólastjóri tók fyrstu skóflustunguna. Síðan þá hafa verkáætlanir að mestu gengið eftir. Byggingin var tekin í notkunn núna þegar skóli hófst í ágúst s.l. rétt rúmu ári eftir að framkvæmdir hófust.

Samstarf við alla sem að byggingunni hafa komið bæði aðalverktaka, undirverkataka og annarra verktaka hefur gengið mjög vel og vil ég sérstaklega þakka öllum þessum aðilum fyrir þeirra hlut í þessu glæsilega húsi.

Það var í reynd ekki fyrr en verðhugmyndir verktaka lágu fyrir í fyrra sumar að endanleg ákvörðun sveitarstjórnar um að fara í þessa framkvæmd var tekin. Þá fyrst var hægt að sjá hvernig fjárhagsdæmið gæti litið út og meta bolmagn Flóahrepps til að fara í jafn viðamikla framkvæmd.

Í áætlunum Flóahrepps var gert ráð fyrir að framkvæmir myndu kosta allt 240 millj. Það var reyndar töluvert lægri upphæð en í fyrstu voru nefndar sem tóku mið af meðalkostnaði í byggingu skólahúsnæðis.  Við töldum aftur ámóti að vegna ýmissa hagstæðra skilyrða núna og með því að nálgast verkið á þennan hátt sem ég hef lýst væri hægt að gera þetta á hagkvæmari hátt.

Í dag er heildarkostnaður við allar þessar framkvæmdir kominn í um 200 millj. Inn í þeirri upphæð er allur búnaður sem keyptur hefur verið í nýbygginguna,  heilmiklar framkvæmdir við bílastæði skólans, allur frágangur á lóðinni og breytingar sem gerðar voru í elstahluta skólans.

Vegna sameiningar sveitarfélaga á síðasta kjörtímabila  kemur Jöfnunarsjóður sveitarfélaga að þessari framkvæmd. Jöfnunarsjóðnum er ætlað að styrkja uppbyggingu á innviðum nýsameinaðra sveitarfélaga og hefur til þess sérstakt fjármagn. Hlutur Jöfnunarsjóðs í þessari framkvæmd er um 70 millj. Sveitarfélagið greiðir annan kostnað sem er þá  u.þ.b. 130 millj, Engin lán hafa verið tekin og verða tekin vegna þessarra framkvæmda. 

Það er mín skoðun að það hafa verið miki gæfa fyrir þetta samfélag hér þegar sveitarfélögin þrú sem hér störfuðu áður, þar sem nú heitir Flóahreppur, ákváðu að sameina skólana þrjá og stofna Flóaskóla. Það var hreint ekki einföld ákvörðun á þeim tíma en að henni var vel staðið á allan hátt.

Það starfsfólk sem hér hefur unnið frá stofnun skólans undir stjórn Kristínar skólastjóra hefur unnið hér mjög gott starf og skapað traust hér í samfélaginu á skólanum. Ég er sannfærður um það að skólastarfið byggir fyrst og fremst á hæfni og kunnátti kennara og annarra stafsmanna skólans. Verkefnin eru jafn krefjandi í þessum skóla eins og öllum öðrum skólum.

Því er mikilvægt að skapa góða vinnuaðstæður fyrir bæði nemendur og kennarar sem og annað starfsfólk skólans. Sveitarstjórn Flóahrepps hefur fyrst og fremst haft það að leiðarljósi og það er með mikilli ánægu sem ég fyrir hönd sveitarstjórnar afhendi ykkur sem hér nemið og starfið, í nútíð og framtíð, þessa viðbyggingu.

29.10.2010 07:18

Tónahátíð

Félagsheimilin í Flóahreppi standa fyrir Tónahátíð í félagsheimilunum nú í október.  Tónahátíðin saman stendur af þremur tónleikum sem haldir eru til skiptist í öllum félagsheimilunum.

Fyrstu tónleikarnir voru haldnir í Þingborg í byrjun mánaðarins eða þann 2.okt. Þar mættu þeir kappar Ragnar Bjarnason, Ómar Ragnarsson og Þorgeir Ástvaldsson og skemmtu fólki með söng og gamanmálum. Aðsókn var ágæt og undirtektir góðar.emoticon

Þann 15.okt voru í Þjórsárveri haldir tónleikar með  Hjaltested/Íslandi dúettinum. Dúettin skipa þau Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir sópran sem er sonardóttir Sigurveigar Hjalested söngkonu og Stefán Helgi Stefánsson sem er langafabarn  Stefáns Íslandi óperusöngvara.  Þau fluttu vandaða söngskrá við undirleik Ólafs B Ólafssonar.  Meðal annars fluttu þau lagið "Flóahreppur" en lag og texti er eftir Ólaf.

Að loknum tónleikunum stjórnaði Ólafur fjöldasöng og spilaði undir á harmonikku. Um 50 manns sóttu þessa tónleika og nokkur fjöldi gestanna skemmti sér með söng fram á nótt. emoticon

Í kvöld 29.okt verða svo í Félagslundi tónleikar með Benny Crespo´s. Þetta band er skipað þeim Helga Rúnari, Magnúsi Öder, Bassa Ólafssyni og Lovísu Elísabetu Sigrúnardóttur sem er betur þekkt yndir nafninu Lay Law. Þau verða með sitt hljóðkerfi og ýmsan ljósabúnað og bjóða upp á rafmagnað kvöld með ljósadýrð. Helgi Valur trúbador mun hita upp.

Það er ástæða til að þakka rekstrarstjórn og húsvörðum félagsheimilanna  fyrir metnaðarfulla dagskrá á þessari Tónahátíð.   Ég skemmti mér vel á þessum tveimur tónleikum sem búnir eru og ætla ekki að missa af tónleikunum í kvöld.

24.10.2010 07:29

Atvinnustarfsemi

Þrátt fyrir að Flóahreppur sé ekki ýkja stórt sveitarfélag og innan þess sé ekkert þéttbýli er atvinnustarfsemin sem hér er stunduð bísna fjörbreytt. Það sem helst einkennir atvinnuífið er hátt hlutfall íbúa sem er í einhverskonar rekstri. Yfirleitt er um að ræða tiltölulega lítil fyrirtæki með fáa starfsmenn en viðfangsefnin eru mörg.

Fyrr í þessum mánuði fóru fulltrúar í sveitarstjórn og í atvinnu-og umhverfisnefnd sveitarfélagsins í heimsókn á nokkra vinnustaði í Flóahreppi. Rætt var við eigendur og starfsmenn sem kynntu þá starfsemi sem fram fer á hverjum stað. Allstaðar var okkur mjög vel tekið og dagurinn var bæði skemmtilegur og fræðandi. 

Komið var á eftirfarandi staði: fangelsið að Bitru, Formax/Paralamp vélsmiðja í Gegnishólaparti, Sveitabúðin Sóley og ferðaþjónusta í Tungu, fjósið í Gerðum, ferðaþjónusta og heildverslun í Vatnsholti og Brugghúsið í Ölvisholti. 

Það var athyglivert að heyra hvernig margir þessir aðilar hafa brugðist við því efnahagsástandi og hruni sem orðið hefur. Það skiptið sköpum í öllum rekstri að geta brugðist við breyttum aðstæðum fljótt og vel. Þannig hafa sumir hverjir þurft að gjörbreyta sínum rekstri. 

Fyrir ekki svo mörgum árum síðan var hér á þessu svæði fyrst og fremst stundaður hefðbundinn landbúnaður. Hann gegnir ennþá mikilvægu hlutverki í atvinnumálum Flóahrepps. Þó að það hlutfall íbúa sem hefur atvinnu af landbúnaði hafi lækkað mikið hefur framleiðsla á landbúnaðarvörum ekki dregist saman á svæðinu.  

Af sveitarfélögunum í Árnessýslu er fjöldi nautgripa og hrossa mest í Flóahreppi og töluvert er af sauðfé. Hér er heildar uppskera heys og korns einnig með því mesta af einstökum sveitarfélögnum í sýslunni.

17.10.2010 07:28

Fjárhagsáætlanir og fjárlagafrumvarpið

Vinna við fjárhagsáætlanir næsta árs eru nú í fullum gangi. Fjármálaráðherra hefur lagt fram sitt fjárlagafumvarp og vinna við fjárhagsáætlnair hjá sveitarfélögum landsins er nú í hámarki.

Ljóst er að allstaðar er verið að glíma við mikinn samdrátt í tekjum í öllum opinberum rekstri samtímis sem útgjaldaþörf hefur stóraukist. Þess utan er við mikinn skuldavanda að etja bæði hjá ríki og mörgum sveitarfélögum.

Verkefnið er því bísna snúið og hreint ekki einfald að koma hlutunum heim og saman. Það er mikilvægt þegar verið er að skera niður rekstrarakosnað að gera það þá með þeim hætti að ekki verði til meiri kostnaður annarsstaðar í kerfinu.

Fjárlagafrumvarpið sem nú hefur verið lagt fram ber með sé mikinn niðurskurð. Mér finnst nokkuð ljóst að allur þessi niðurskurður mun ekki leiða til útgjaldaminkunnar í opinberum rekstri.

Til dæmis hefur verið sýnt fram á að sá mikli niðurskurður til sjúkrahúsa á landsbyggðinni sem í mörgum tilfellum leiðir til þess að starfsemi er lögð niður og flutt til Reykjavíkur mun ekki spara peninga. Það er hreinlega verið að leggja niður ódýrari úrræði og flytja í dýrari.

Sveitarfélögin eru nú að reyna að ná utan um sínar fjárhagsáætlanir. Óviss er mikil og erfitt er að gera sér grein fyrir hvaða forsendur á að miða við í tekjuáætlun. Íbúaþrónun og atvinnustig í hverju sveitarfélagi fyrir sig á næsta ári getur skipt miklu máli. 

Í síðustu viku sat ég fjármálaráðstefu sveitarfélaga. Þar var verið að reyna að nálgast þetta verkefni og þær forsendur sem þessar áætlanir þurfa að byggja á. Kallað var eftir svörum frá ráðherrum ríkistjórnarinnar um hvers væri að vænta úr þeirri átt og miðlað upplýsingu um hin ýmsu mál sem viðkemur fjármálum sveitarfélaga.

Árbók sveitarfélaga kom út á ráðstefnunni en í henni eru mikið af tölulegum upplýsingum um rekstur og fjárhagsstöðu sveitarfélaga á síðasta ári. Ljóst er að fjárhagstaða þeirra er gríðalega misjöfn og skuldir sumra er orðin verulega íþyngandi fyrir rekstur þeirra.

Hjá Flóahrepp eins og víða annarsstaðar koma margir að þessarri vinnu. Kallað hefur verið eftir hugmyndum og tillögum frá nefndum og forstöðumönnum stofnanna sveitarfélagsins.

Vinna þarf áætlanir fyrir öll byggðasamlög og samstarfsverkefni sem sveitarfélagið er aðila að og gera ráð fyrir þeim í áætlunum sveitarfélagsins. Sjálfur sit ég í fjárhagsnefnd Hérðasnefndar Árnessýslu en nefndin er þessa dagana að fara yfir tillögur að áætlunum þeirra stofnanna sem undir hana heyra.

Stefnt er að fyrri umræðu um fjárhagsáætlun Flóahrepps á næsta reglulega fundi sveitarstjórnar í byrjun næsta mánaðar.

09.10.2010 07:40

Yngsti bóndinn

Arnór Leví Sigmarsson sonarsonur minn varð þriggjs ára í gær.  Í dag er veisla í Jaðarkoti í tilefnin þess.

Arnór var ekki stór þegar hann fæddist aðeins um 9 merkur enda fæddur nokkuð fyrir tímann. Hann greindist einnig fljótlega eftir fæðingu með meðfæddann ónæmisgalla sem gerði það að verkum að hann var mjög viðkvæmur fyrir sýkingum og fékk oft hita. Stundum fékk hann mikinn hita og var lagður inn á sjúkrahús í lyfjameðferð á fyrstu mánuðunum í sínu lífi.


Þrátt fyrir þetta hefur Arnór alltaf verið öflugur strákur og allt frá fyrsta degi hefur hann vaxið og dafnað. Í dag hefur hann náð að byggja upp sitt ónæmiskerfi og er einstaklega hraustur og hefur varla fengið kvef síðustu mánuðina.


Það er ekki að ástæðulausu sem Arnór er gjarna kallaður "yngsti bóndinn" á bænum. Hann er mikill áhugamður um búreksturinn hér og vill gjarnan vera þátttakandi í öllu sem hér er verið að gera. Hann unir sér best og sækir í að komast með manni í einhver verk hvort sem það eru mjaltir, smalamenskur, gegningar, smíðar, viðgerðir eða hvað annað sem verið er að fást við hverju sinni.


Ég er reyndar sannfærður um það að það eru mikil lífsgæði sem felast í því að ala upp börn í dreifbýli við þær aðstæður að geta haft þau með sér í daglegum störfum. Mér fannst það þegar mín börn voru að alast upp


Það eru síðan alger forréttindi að geta stundum haft barnabörnin sín með sér  í daglegum störfum.

 

05.10.2010 07:30

Landsþing

Í síðustu viku var Landsþing  Sambands íslenskra sveitarfélaga haldið á Akureyri. Þingið hófst á miðvikudegi og lauk um hádegi á föstudag.

Miklar umræður voru á þinginu m.a.um eflingu sveitarstjórnarstigsins, sameiningu sveitarfélaga, fjárhagsstöðu sveitarfélaga og hlutverk þeirra í velferðaþjónustunni við íbúanna. Drög að nýjum sveitastjórnarlögum og fjármálareglum fyrir sveitarfélög var einnig til kynningar og umræðu  á þinginu.

Mikil áhersla var lögð á það af hálfu fyrrverandi sveitarstjórnarráðherra Kristjáns L Möllers  að til þess að efla sveitastjórnarstigið væri  nauðsynlegt að fækka sveitarfélögunum umtalsvert.  Hann hafði boðað að það yrði að gera með lagaboði ef sveitarfélögin sjálf myndi ekki ganga í það verk hratt og vel  á þessu kjörtímabili

Nýr ráðherra Ögmundur Jónasson hefur  aðrar áherslur í þessu  málum.  Á landsþingnu  sagðist hann reyndar vera því  fylgjandi að efla sveitarstjórnarstigið og til þess að sveitarfélögin  gætu tekið við stórum málaflokkum væru þau flest of lítil. Ögmundur vill samt ekki fara í lögþvingaðar sameiningar.  Í anda aukins lýðræðis vill hann að svona ákvarðanir verði  í höndum íbúanna sjálfra.

Á landsþinginu var talað um sameiningar og/eða  aukna samvinnu sveitarfélaga í stórum málafokkum. Nú um næstu áramót eru sveitarfélögin að taka við viðamiklum málaflokki sem er málefni fatlaðra. Það verkefni eru sveitarfélögin að leysa með mikilli samvinnu margra sveitarfélaga.

Fjárhagsstaða sveitarfélaga var til umræðu á landsþinginu og ljóst að gífurlegur munur er á milli einstakra sveitarfélaga. Kynntar voru tillögur að nýjum fjármálareglum fyrir sveitarfélög og  samráð um efnahagsmál við ríkisvaldið.  Þessar reglur eiga m.a. að setja sveitarfélögum ákveðnar skorður við skuldasöfnum og hallareksturs. Þær eiga einnig að koma á agaðri samskipum milli ríkis og sveitarfélaga á sviði efnahagsmála og í fjármálasamskiptum.

Ég var komin heim um miðjna dag á föstudag eftir að hafa setið þingið. Það er ekkert betra en góður útreiðatúr til þess að jafna sig eftir setu á fundum dögum saman og ferðalög í flugvélum.

Við Jón í Lyngholti tókum góðan útreiðatúr á föstudagskvöldið. Fórum af stað um sjö leitið og riðum fyrst upp í Lyngholt, þaðan upp á gamla Ásaveginn og fórum að vatnstankum í Ruddakró. Þaðan riðum við upp að  Hurðarbaki þar sem við fengum góðar viðtökur hjá Fanney og Reyni.  Að því loknu riðu við heim og vorum komnir hingað rétt fyrir miðnætti.emoticon   

  • 1
Flettingar í dag: 181
Gestir í dag: 4
Flettingar í gær: 82
Gestir í gær: 17
Samtals flettingar: 49837
Samtals gestir: 5988
Tölur uppfærðar: 6.2.2023 04:46:36
clockhere

Í Flóanum

Nafn:

Aðalsteinn Sveinsson

Farsími:

8607714

Heimilisfang:

Kolsholti I

Staðsetning:

Flóahreppur

Heimasími:

4863304

Tenglar